1
20:23 ICT Thứ bảy, 25/03/2017
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

Trang nhất » Nghe Nhật kí LTXC