1
07:02 ICT Thứ ba, 17/10/2017
1Chính anh em  là  Muối cho đời,  là Ánh sáng cho trần gian. (Mt 5, 13-14)

MENU

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 30


Hôm nayHôm nay : 1472

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71877

Tổng cộngTổng cộng : 10669289

Giáo lý cho người trẻ

Thông tin Online

Nhạc Giáng sinh

Hãy kết bạn với


Trang nhất » Giờ lễ hàng tuần

LINH MỤC PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH 10/ 2017

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO XỨ NGỌC LONG
THÁNG MÂN CÔI 2017
---------------------------------------------
 
1/10 X
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần II
Được mừng trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi 
(HĐGM Việt Nam trong khóa họp tháng 4/1991)
Viếng nhà thờ hưởng ơn Đại xá
Tân Lộc, Đại Yên, Cây Lim chầu lượt
---

6h30 Giới trẻ, học giáo lý, 9h00 Yt
16h30 chợ chiều.


CHẦU NĂM GIA ĐÌNH
   14h00 - 14h30 Hội đoàn
14h30 - 15h00 NL+LT
 15h00 - 15h30 KL+YT 
15h30 - 16h00 SL+NT
16h00 - 16h30 TP+PY

 
12-08
Đinh Dậu
2 Tr
Thứ Hai tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ các Thiên thần hộ thủ
---

4h30 NL, 19h30 Anton TP
 
13-08
3 Tr
Thứ Ba tuần XXVI Mùa Thường Niên
---

4h30 NL, 8h00 QT Tân sơn
19h30 lễ QT lớp

 
14-08
4 Tr
Thứ Tư tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi
Tết Trung Thu, cầu cho thiếu nhi
---

17h00 lễ Trung Thu, 19h00 vui Trung Thu
 
15-08
5 Tr
Thứ Năm tuần XXVI Mùa Thường Niên. 
Đầu Tháng
---

4h30 NL (Sr Tê-rê-xa Qt học trò Giáo lý)
19h30 LT

 
16-08
6 Tr
Thứ Sáu tuần XXVI Mùa Thường Niên. 
Đầu Tháng
Thánh Brunô, linh mục
---
4h30 NL 
15 Lang Nam, 19h30 YT
 
17-08
7 Tr
Thứ Bảy tuần XXVI Mùa Thường Niên. 
Đầu Tháng
Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi
---
7h30 QT họ Ngọc Long
15h30 phụ huynh
 
18-08
8.10 X
Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần III
Song Ngọc
Làng Nam, Đồng Lam chầu lượt

---
6h30 Giới trẻ, học giáo lý, 16h30 thánh lễ

CHẦU NĂM GIA ĐÌNH
   14h00 - 14h30 Hội đoàn
14h30 - 15h00 NL+LT
 15h00 - 15h30 KL+YT 
15h30 - 16h00 SL+NT
16h00 - 16h30 TP+PY

 
19-08
9 Đ
Thứ Hai tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Điônixiô, Gm. và các bạn tử đạo;
Thánh Gioan Lêônarđô, Lm
---

4h30 NL, 7h30 LR
19h30 kinh liên gia...fep nhà

 
20-08
10 Tr
Thứ Ba tuần XXVII Mùa Thường Niên
---

4h30 NL, 19h30 Anton TP
 
21-08
11 Tr
Thứ Tư tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng
---

4h30 NL, 19h30 PY
 
22-08
12 Tr
Thứ Năm tuần XXVII Mùa Thường Niên
---

4h30 NL(Kỷ niệm cung hiến Nhà thờ NL)
 19h30 NT
 
23-08
13 Tr
Thứ Sáu tuần XXVII Mùa Thường Niên
---
4h30 NL(lễ giổ 1 năm bà cố Anna Tân TP)
7h00 và 15h00 BN

 
24-08
14 Tr
Thứ Bảy tuần XXVII Mùa Thường Niên
Thánh Calixtô Gh, tử đạo
---

4h30 NL
7h00 và 15h00 BN

19h30 Phụ huynh

 
25-08
15.10 X
Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần IV
Phi Lộc, Bảo Nham,
Antôn (Khe Sắn), Gia Phổ chầu lượt
---

6h30 - 7h00 Giới trẻ chầu, học giáo lý
16h30 lễ giới trẻ


CHẦU NĂM GIA ĐÌNH
   14h00 - 14h30 Hội đoàn
14h30 - 15h00 NL+LT
 15h00 - 15h30 KL+YT 
15h30 - 16h00 SL+NT
16h00 - 16h30 TP+PY

 
26-08
Đinh Dậu


LỊCH TUẦN LÀM PHÚC HỌ NGỌC LONG
 
16 X
Thứ Hai tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Hedviga, nữ tu
và Thánh Magarita Maria Alacoque, Trinh nữ
----

4h30 NL(khai mạc làm phúc họ NL)
19h15 kinh tổ 

7h30 Cổ lẵm,19h30 lễ mẹ cha Kế
 
27-08
17 Đ
Thứ Ba tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ nhớ Thánh Inhaxiô thành Antiôkia,
Giám mục, Tử đạo

---
4h30 NLLP, giải quyết các vấn đề
14h00 gặp hiền mẫu họ, 
17h00 Anton
19h15 Chầu TT (hiền mẫu)
 
28-08
18 Đ
Thứ Tư tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Lễ kính Thánh Luca, Thánh sử
2Tm 4, 9-17a; Lc 10, 1-9
---

4h30 NL, giải tội, giải quyết các vấn đề 
15h00 gặp gia trưởng họ
19h15 chầu TT (gia trưởng)
14h30 Rửa tội trẻ

 
29-08
19 Tr
Thứ Năm tuần XXVIII Mùa Thường Niên
Thánh Isaac Jogues và Gioan de Brebeuf
và các bạn tử đạo,
Thánh Phaolô Thánh Giá, Lm
---

4h30 NL, giải tội, giải quyết các vấn đề
19h15 chầu TT (TNTT và giới trẻ)
 
30-08
20 Tr
Thứ Sáu tuần XXVIII Mùa Thường Niên
---

4h30 NL, giải tội
19h15 chầu TT (GĐTT và Phan sinh)

 
01-09
Đinh Dậu
21 Tr
Thứ Bảy tuần XXVIII Mùa Thường Niên
---

4h30 NL (Bế mạc)
15h30 Phụn huynh

 
02-09
22.10 X

Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Vịnh Tuần I
Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo.
(Được cử hành lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng
cho các dân tộc).
Bùi Ngõa, Cồn Cả, Lộc Thủy (NA),
Tiếp Võ chầu lượt
---

6h30 Giới trẻ, học giáo lý

CHẦU PHIÊN THỨ KHAI MẠC TUẦN ĐỀN TẠ
   14h00 - 14h30 Hội đoàn
14h30 - 15h00 NL+LT
 15h00 - 15h30 KL+YT 
15h30 - 16h00 SL+NT
16h00 - 16h30 TP+PY


 
03-09
23 Đ
Thứ Hai tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Gioan Capestranô, Lm

TẬP HUẤN GL VẠN LỘC
(cha Quang. Cha Vĩnh đi Bột đà 6/11)


KÍNH CHÚA THÁNH THẦN
---

4h30 Thánh lễ do KL Pv, 19h30 kinh liên gia
 
04-09
24 Tr
Thứ Ba tuần XXIX Mùa Thường Niên
Thánh Antôn Maria Claret, Gm

KÍNH THÁNH MÁC-TI-NÔ & AN-TÔN
---
4h30 Thánh lễ do NL Pv
19h30 lễ thánh Anton do TP Pv

 
05-09
25 Tr
Thứ Tư tuần XXIX Mùa Thường Niên
KÍNH THÁNH GIU SE
---
4h30 Thánh lễ do SL Pv
19h15 giờ chầu gia trưởng toàn xứ ( GT NL Pv)

 
06-09
26 Tr
Thứ Năm tuần XXIX Mùa Thường Niên
KÍNH THÁNH THỂ CHÚA
---
4h30 thánh lễ Ca đoàn giới trẻ Pv
19h15 giờ chầu xứ đoàn TNTT Mẹ Lavang (Cđ Gt Pv)

 
07-09
27 Tr
TAM NHẬT ĐẠI LỄ TUẦN CHẦU

THỨ SÁU 
KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU
---
       7h30 Thánh lễ khai mạc Tuần chầu (Cđ SLPv)
15h30 Thánh lễ Tuần chầu lượt (Cđ KLPv)
19h15 Lần hạt, giờ chầu của GĐTT xứ......

 
08-09
28 Đ
TAM NHẬT ĐẠI LỄ TUẦN CHẦU

THỨ BẢY

Lễ kính Th. Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ
---

7h30 Thánh lễ Tuần chầu kính 2 thánh Tđ
   15h30 Thánh lễ Chúa Nhật 30 Thường niên
19h30 Lần hạt, dâng hoa cộng đồng.........

 
09-09
29.10 Tr
TAM NHẬT ĐẠI LỄ TUẦN CHẦU

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN
Thánh Vịnh Tuần II

LỄ KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA
Ngày Cao điểm Tuần chầu
GIÁO XỨ NGỌC LONG,

Đồng Kén (chuyển về tuần 31), Trang Đen,
Đồng Tâm, Bình Thuận chầu lượt

---
7h45 Rước nhập lễ và thánh lễ...
16h00 chầu chung và lễ tổng kết.

 
10-09
Đinh Dậu
30 Đ
Thứ Hai tuần XXX Mùa Thường Niên
---

4h30 NL, 19h30 kinh liên gia
 
11-09
31.10 Tr
Thứ Ba tuần XXX Mùa Thường Niên
Tối bế mạc Tháng Mân Côi.
Vào Tháng cầu cho các linh hồn
---
4h30 NL, 19h30 Anton
---------------------------------------------


Lưu ý: TẬP HUẤN GIÁO LÝ GP
---
  06/11 Bột đà cha Vĩnh
        16/11 Đồng tháp cha Vĩnh
           23/11 Bảo Nham (cha Hân)
     7/12 Vàng Mai cha Vĩnh

 
12-09
 
 

Vị Thánh trong ngày

.

1

LM PAUL NGUYỄN ĐỨC VĨNH

Sách các phép

Thành viên

Tin đọc nhiều

  Kích chuột để

  1

  Suy niệm Lời Chúa 5P

  Nhóm Mân Côi

  1
   

  Mười điều răn

  Giờ kinh phụng vụ

  Lịch Phụng Vụ